Copyright 2008 - MediaLive
Chr Olbrich AB ...


… är ett konsultföretag inom områden företagsetablering och affärsutveckling, organisation och ledningsfrågor, ekonomistyrning samt skatterådgivning. Våra kunder är i huvudsak mindre och medelstora familjeföretag. Vi fungerar dessutom ofta som underkonsult åt revisionsföretag.

Vi har arbetat inom våra arbetsområden sedan mer än 30 år samt har erfarenhet av internationell verksamhet. Under en längre tid har vi utfört uppdrag i Tyskland med svenska och tyska uppdragsgivare.


Vi ser det som avgörande att kunna erbjuda Kunskap och Erfarenhet på ett personligt och förtroendefullt sätt. För att kunna nå detta ändamål har vi med omsorg valt våra svenska, tyska och danska samarbetspartners.


Ledning och organisation
Förutsättningarna för att leda ett företag och att aktivt kunna vidareutveckla det, är att ha ett klart mål för sitt handlande. Ledningen skall ha en strategi, ekonomisk information om verksamheten skall var aktuell och man skall ha tillgång till en samtalspartner som stimulerar till att ”vidga vyer”.


Skatterådgivning
Individbeskattning, mervärdeskatt och andra punktskatter utgör inkomstkällor för svenska staten.Trots de senaste årens förändring och ”förenkling” av det svenska skattesystemet har inte komplexiteten i de enskilda beskattningsfrågorna nämnvärt förenklats. Enlig vår mening ställs det i dessa frågor allt större krav på företagsledningen, den enskilde individen och dess rådgivare
Ledning och organisation
Förutsättningarna för att leda ett företag och att aktivt kunna vidareutveckla det, är att ha ett klart mål för sitt handlande. Ledningen skall ha en strategi, ekonomisk information om verksamheten skall var aktuell och man skall ha tillgång till en samtalspartner som stimulerar till att ”vidga vyer”.


Skatterådgivning
Individbeskattning, mervärdeskatt och andra punktskatter utgör inkomstkällor för svenska staten.Trots de senaste årens förändring och ”förenkling” av det svenska skattesystemet har inte komplexiteten i de enskilda beskattningsfrågorna nämnvärt förenklats. Enlig vår mening ställs det i dessa frågor allt större krav på företagsledningen, den enskilde individen och dess rådgivare
Hem            Information            Kontakt              Karta

Postsadress:
Litorinavägen 18H
246 55  LÖDDEKÖPINGE

Telefon:  046-77 60 35
Fax:        046-77 60 35
Mobil:      0705-946 887

E-post:   chr@olbrich.se